VASKEPLASS:

Gratis utlån av vaskeplass med mulighet for lån av stillas.

Mulighet for bon / vaskeplass innendørs etter avtale.

Hvis du har noen spørsmål så svarer vi gjerne på disse,
ta kontakt med oss:

Send e-post til:

e-post: post@bobilhotellet.no

Eller ring:
Rudin Aarre Myklebust
Tlf: 957 21 441